Podsumowanie programu profilaktycznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom"

05.12.2018r. o godzinie 17.00  w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyło się podsumowanie programu pt:" Przeciwdziałanie  uzależnieniom" . Na podsumowaniu  zostały omówione i podsumowane poszczególne działania : spotkania, warsztaty,  konkursy oraz  cykl imprez edukacyjnych związanych z uzależnieniami. Termin uzależnienie stosowany jest do takich zaburzeń psychicznych jak uzależnienie od narkotyków, alkoholu, dopalaczy itp. oraz od przymusowych zachowań  np. nadmiernego korzystania   z Internetu czy gier komputerowych. Współczesna psychologia traktuje pojecie uzależnienie szeroko i zakłada, że może ono obejmować   wszelkie czynności nad wykonywaniem których dana osoba straciła kontrolę. Nie uciekniemy przed nowymi technologiami , ale musimy starać się panować  nad czasem spędzonym przed ekranem komputera czy smartfona.  Dlatego tak ważna jest edukacja i uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń . Na uroczystym podsumowaniu zostały nagrodzone dzieci i młodzież , którzy  wykonali  najwspanialsze prace na poszczególne konkursy : Miejski Konkurs Plastyczny  dla szkół podstawowych :"Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać  czas wolny" Miejski Konkurs Plastyczny dla szkół ponadpodstawowych na plakat: "Stop uzależnieniom" oraz Miejski Konkurs Literacki dla Młodzieży z klas VI-VIII . Uczestnicy projektu otrzymali materiały edukacyjne, które wręczyła pani Bernadetta Dziedziak z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica. Na podsumowaniu odbył się również wykład  na temat cyberprzemocy, który przedstawiła pani Katarzyna Łochowska z sekcji oświaty i promocji zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Legnicy.

 

Powrót na górę