Udane prezentacje podczas legnickiej majówki

Młodzi artyści doskonalący swoje umiejętności na zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kultury pokazali co potrafią. Legnicka Majówka rozpoczęła się  występami  dzieci i młodzieży z naszej placówki. Licznie zgromadzona publiczność w Muszli Koncertowej w parku mogła podziwiać  wokalistów i tancerzy HIP HOP, tańca współczesnego i towarzyskiego. 

Powrót na górę